O službe & O mne


PRVÝ PRIVÁTNY SPRIEVODCA VÝBEROM, KÚPOU A PREVÁDZKOU AUTA

 Cieľom služby je naozaj spokojný klient, skutočne – takto jednoducho a staromódne. 

  Je vhodná pre každého, kto sa musí s istotou vyvarovať chýb pri kúpe auta. 

 Základom je osobný prístup a profesionálna znalosť trhu vo všetkých aspektoch. 

Je absolútne nezávislá od výrobcov, predajcov a ďalších subdodávateľov. •

  Klientský profit je úspora času a garancia optimálneho výberu vozidla, ktorá zohľadňuje jeho reálne potreby i možnosti. 

K dispozícii sú rôzne užitočné nadstavby napr. Podpora pri reklamácii vady, Správa rodinného fleetu a iné. 

O MNE – AKO PROFESIONÁLOVI

V oblasti automobilového trhu pôsobím od roku 1993. Počas týchto 24 rokov som nadobudol užitočné množstvo praktických skúseností. Na pozíciách, ako Predajca, Vedúci predaja, Obchodný riaditeľ, a Manažér kvality som pracoval pre rôzne európske i ázijské automobilové značky, alebo technologické spoločnosti. Dôkladne som spoznal oblasti Predaja a Servisu vozidiel, Riadenia kvality podľa ISO štandardov importérov vozidiel i Manažmentu firemných vozových parkov. Sporadicky publikujem texty, či série článkov v mienkotvorných  i odborných médiách. Tiež prezentujem autorské vstupy na významných konferenciách najmä v oblasti Kvality, Bezpečnosti a Manažmentu vozových parkov.

O MNE – AKO ČLOVEKOVI

„Nekompromisne a vždy dodržiavam svoje hlavné zásady – Slušnosť, Čestnosť a Legálnosť vo všetkom čo robím“.